Hướng dẫn chạy Quảng cáo Google

Giới thiệu về Quảng cáo Google

Quảng cáo Google là dịch vụ quảng cáo miễn phí của Google, cung cấp cho các nhà quảng cáo cơ hội để tăng lượt truy cập và làm tăng nhận thức thương hiệu trên mạng. Quảng cáo Google sử dụng công nghệ để hiển thị các quảng cáo trên mạng ban hành bởi Google, bao gồm cả trang web, tìm kiếm Google và Google Maps.

Lợi ích chạy quảng cáo Google

Quảng cáo Google cung cấp sức mạnh để kết nối với người tiêu dùng trên toàn thế giới. Chạy quảng cáo Google sẽ giúp bạn cải thiện tốc độ tăng lượng khách hàng mục tiêu và nhất là các đối tác của bạn, bằng cách bảo vệ thương hiệu và phát triển tốt hơn trên từng kênh. Các quảng cáo Google có thể hiển thị trong các trang web, tìm kiếm, phần mềm để tải về, Gmail và các ứng dụng trên máy tính và thiết bị di động.

Làm thế nào để chạy Quảng cáo Google?

Bước 1: Tạo tài khoản quảng cáo Google Ads

Để bắt đầu chạy quảng cáo Google, bạn sẽ cần tạo 1 tài khoản quảng cáo Google Ads, đây là cách dễ nhất để bắt đầu trải nghiệm với quảng cáo Google. Để tạo 1 tài khoản Ads, bạn có thể truy cập trang https://ads.google.com và bấm vào nút “Tạo tài khoản”.

Bước 2: Setup Tài khoản Quảng cáo Google

Khi bạn đã tạo xong tài khoản Ads của mình, bạn cần điền thông tin cơ bản trong phần “Thông tin tài khoản”. Tại đây bạn cũng cần đặt ngân sách quảng cáo của mình, càng cao càng tốt để bạn có thể cấu hình chi tiêu hợp lý hơn.

  • Tên tài khoản: Tên tài khoản bạn sẽ đăng nhập vào tài khoản quảng cáo của bạn
  • Tên công ty: Tên công ty bạn đặt biệt với tên tài khoản
  • Địa chỉ: Địa chỉ của một công ty hoặc cá nhân dùng để liên kết với tài khoản quảng cáo Google của bạn
  • Số điện thoại: Số điện thoại của một công ty hoặc cá nhân dùng để liên kết với tài khoản quảng cáo Google của bạn
  • Ngân sách quảng cáo: Lượng tiền bạn sẽ chi tiêu cho quảng cáo hàng tháng

Bước 3: Tạo chiến dịch quảng cáo Google

Khi bạn đã hoàn thành cài đặt tài khoản quảng cáo Google, bạn cũng cần phải tạo một chiến dịch. Chiến dịch là định hướng cho các quảng cáo của bạn, bạn cần định nghĩa các mục tiêu và chi tiêu quảng cáo, loại quảng cáo, địa điểm, thời gian và các tính năng khác. Để tạo chiến dịch bạn cần truy cập vào trang “Tạo chiến dịch” trong trang quản lý Ads của bạn.

Bước 4: Tạo quảng cáo

Sau khi tạo được chiến dịch, bạn cũng cần phải tạo quảng cáo riêng. Quảng cáo là nội dung và định dạng chi tiết của quảng cáo của bạn. Bạn có thể sử dụng các tính năng đa kênh, hiển thị đa thiết bị, và đặt cấu hình quảng cáo theo các đúng định mức. Để tạo quảng cáo, bạn cần truy cập trang “Thêm quảng cáo” trong tài khoản quảng cáo Ads của bạn.

Bước 5: Chỉnh sửa quảng cáo và tăng lượt truy cập website

Trong khi chạy quảng cáo Google, bạn cần phải thường xuyên kiểm tra và hồi đáp lại các quảng cáo thông qua các báo cáo thời gian thực. Bạn cũng có thể thay đổi cấu hình quảng cáo để tối ưu hóa chi tiêu và tăng lượng truy cập trên website.

Kết luận

Chạy quảng cáo Google có thể giúp bạn tăng lượng khách hàng mục tiêu, nhận thức thương hiệu và phát triển tốt hơn trên các kênh khác nhau. Việc bắt đầu với quảng cáo Google bạn chỉ cần tạo tài khoản, setup tài khoản và tạo chiến dịch, sau đó bạn sẽ tiến hành chạy quảng cáo Google theo các bước như trên.